Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Nam Á tiền thân là trường Trung học tư thục Kinh tế – Kỹ thuật Tây Nam Á được thành lập ngày 16 tháng 06 năm 2003 theo quyết định số 2225/QĐ – UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Nam Á được đào tạo 11 ngành với 20 chuyên ngành:

   1.  SƯ PHẠM MẦM NON
2. QUẢN LÝ KINH DOANH DU LỊCH
– QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
– QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN
3.  TIN HỌC ỨNG DỤNG
4.  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
– KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
– KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
– HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
5.  ĐỒ HỌA
6.  THƯ KÝ VĂN PHÒNG
7.  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
– TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
– TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
– TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
– NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG
8.   QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
9.   QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
– QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
– QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
10.  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THỰC PHẨM
11.  ĐIỀU DƯỠNG
12.  XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP