DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON NĂM HỌC 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON
KHÓA: 2019 

STT HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH GHI CHÚ
1 Trần Thị Nhàn Nữ 20/09/1985
2 Trần Thị Ái Nhi Nữ 29/12/1992
3 Trần Thị Cẩm Nữ 01/02/1989
4 Tống Thị Ánh Nguyệt Nữ 21/08/1982
5 Lưu Thị Bích Huệ Nữ 25/03/1992
6 Quảng Ngọc Diễm Sương Nữ 26/10/1988
7 Nguyễn Thị Thảo Nữ 03/08/1994
8 Châu Thanh Phương Nữ 22/01/1989
9 Vương Thị Mỹ Nhi Nữ 10/06/1996
10 Lại Minh Anh Nữ 06/11/1996
11 Nguyễn Thị Bích Sang Nữ 10/10/1995
12 Lê Thị Kiều Vân Nữ 12/03/1994
13 Lại Thị Trường Phận Nữ 21/04/1995
14 Nguyễn Thị Ngọc Quyền Nữ 28/07/1995
15 Nguyễn Thị Diễm Xuân Nữ 13/01/1994
16 Đỗ Thị Kim Nữ 20/07/1989
17 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp Nữ 10/10/1991
18 Nguyễn Thị Mỹ Huệ Nữ 19/02/1993
19 Bùi Ngọc Thu Ngân Nữ 13/08/1991
20 Lê Trần Mỹ Phương Nữ 16/08/1993
21 Võ Thị Ánh Nguyệt Nữ 08/08/1988
22 Đặng Thị Hồng Thắm Nữ 04/07/1990
23 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 23/02/1998
24 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 20/06/2000
25 Trần Thị Huệ Nữ 26/11/1996
26 Trần Thị Hồng Phướng Nữ 04/05/1999
27 Phạm Thị Minh Thảo Nữ 04/11/1994
28 Nguyễn Thị Nhung Nữ 20/10/1995
29 Nguyễn Thị Thu Quyền Nữ 07/03/1997
30 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 10/04/2000
31 Huỳnh Thị Mỹ Thu Nữ 19/02/2001
32 Lê Thị Kiều Thư Nữ 15/02/2001
33 Lư Bội Lâm Nữ 07/11/2000
34 Phing Ka Nghiêng Nữ 16/04/1996
35 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 15/08/2001
36 Bùi Thị Hằng Nữ 15/01/1994
37 Trần Nhạn Nhi Nữ 03/02/2001
38 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 22/02/2000
39 Nguyễn Thị Hoài Ngọc Nữ 10/11/2001
40 Nguyễn Thị Trinh Nữ 06/11/2000
41 Đoàn Thị Dung Nữ 20/08/1992
42 Võ Thị Tuyết Mai Nữ 08/02/1997
43 Đỗ Ngân Châu Nữ 18/11/1982
44 Nguyễn Thị Thanh Nữ 16/11/1997
Tổng số: 44 học viên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.